English belowIn mijn leven heb ik 2 keer een profetie ontvangen. Allebei gingen …

English below⬇️In mijn leven heb ik 2 keer een profetie ontvangen. Allebei gingen ze over wijsheid. De eerste keer werd ik vergeleken met Abigail en de tweede keer met een wijze eik. Voor mij is dit heel bijzonder. Van mijzelf ben ik helemaal niet zo wijs. Vroeger op school was ik zeker niet de beste leerling, maar dat God tegen mij zegt dat Hij wijsheid in mij heeft gelegd vind ik wel heel mooi en het geeft me ook vertrouwen om keuzes te maken, want God geeft me wijsheid.
Abigail uit het Bijbelverhaal is zeker een bron van inspiratie voor mij. Zij wist waar God toe in staat is en vertrouwde op Hem, zo voorkomt ze een groot conflict. Lees het maar eens in 1 Samuel 25!
In my life I have received a prophecy twice. Both were about wisdom. The first time I was compared with Abigail and the second time with a wise oak. This is very special for me. I am not that wise from myself. In the past I was certainly not the best student, but God tells me that He has put wisdom in me, I think it is very beautiful and it also gives me confidence to make choices, because God gives me wisdom.
Abigail from the Bible story is certainly a source of inspiration for me. She knew what God is capable of and trusted in Him, so she prevents a great conflict, you can read this in 1samuel 25
#watercolorillustration #biblejournaling #abigail #trustinggod #handletering #handletteren #lovegod #wisdom

2 reacties

  1. gerlinda4 op 29 december 2018 om 10:42

    Heel mooi linda!  2. marjoleinscreations op 29 december 2018 om 15:19

    Wat mooi😍